Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Mersin Barosunun ev sahipliğinde Mersin’de ve Silifke’de düzenlenen  arabuluculuk temel eğitimine katıldık. Bu kapsamda Mersin’de üç gün ve Silifke’de iki gün eğitim yaptık. Meslektaşlarımızın yanısıra değerli hakim ve savcılarımızla birlikte mevzuatımızı, etik ilkelerimizi, dava şartı arabuluculuğu ve müzakere tekniklerini konuştuk, uygulamalar gerçekleştirdik.

Aynı kapsamdaki faaliyetlerimiz çerçevesinde Gaziantep ilinde iki gün Bölge İstinaf Mahkemesi yargıçlarımızla birlikte arabuluculuk temel eğitiminde deneyimlerimizi paylaştık.

Özyeğin Üniversitesinde, Hasan Kalyoncu Üniversitesinde ve Okan Üniversitesinde düzenlenen yenileme eğitimlerine, eğitimci olarak katıldık. Mevzuatımıza katılan İş Mahkemeleri Kanunu ile Arabuluculuk Kanunu ve İş Kanunundaki değişiklikleri analiz ettik. Arabuluculuk aşamalarını gözden geçirerek, uygulamaya dair tavsiyelerimizi, arabulucudan tarafların beklentilerini, arabuluculuk uygulama örneklerini, arabuluculuğun çeşitli disiplinlerde gösterdiği faydaları, alternatif çözüm yollarına ilişkin bazı uluslararası düzenlemeleri, arabuluculuk kanunumuzu etkileyen uluslararası düzenlemeleri ve Avrupa Konseyi Kararlarını, avukatların arabuluculuktaki rolünü, toplumsal alışkanlıkların değiştirilmesi gereğini, arabuluculuk mesleğinin tanıtımında kullanılabilecek yolları, güç dengesizlikleri hallerini, TBK ile Arabuluculuk Kanununun birlikte değerlendirildiği bazı spesifik konuları, arabuluculuk konusunda mahkeme kararlarını, arabuluculuk sürecinde tutulan tutanak örneklerini, Uyap Arabulucu Portalını,  arabulucunun ücretine ilişkin yaşanmış ya da yaşanabilecek olası sorunları, etik kurallar anlamında yaşanabilecek zorlukları, arabuluculuk ilkeleriyle birlikte yeni İş Mahkemeleri Kanununun getirdiği bir kısım düzenlemelere ilişkin düşünceleri, olası sorun ve çözüm önerilerini konuştuk, düşündük, paylaştık.

Biz Arabulucular Derneği‘nin her hafta Cuma günleri düzenlediği arabuluculuk atölye çalışmasına moderator olarak katıldık. Olası sorunları ve çözüm önerilerini tartıştık, yargı mercilerinin kararlarını konuştuk, uygulamada yaptık.

İstanbul Üniversitesinde İş Hukuku Uzmanlık Eğitimi’ne iki gün süreyle eğitimci olarak katıldık. Meslektaşlarımızla  fikir alışverişinde bulunduk, uygulamalar yaptık.

Arabuluculuk Daire Başkanlığı‘nın Sivas’da  düzenlemiş olduğu Arabuluculuk Atölye Çalışmasına katıldık.  Arabuluculuk uygulama deneyimlerimizi meslektaşlarımızla paylaştık.

About admin