Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Taraf Vekilliği ile İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk konularının konuşulduğu sempozyumda,  arabuluculuk uygulamalarımızdan edindiğimiz tecrübelerle  farkındalıklarımızı ve tavsiyelerimizi aktar

dık.

About admin