Hakkımızda

2001 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Neyir Şeyda MUSAL Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığında 592 Sicil No ile kayıtlı Arabulucudur.

Hukukun farklı alanlarında faaliyet gösteren Musal çalışmalarım sırasında birçok sosyal problemin adli vak’aya dönüştüğünü görmüş ve yargılamaya gerek kalmadan çözüm yolları bulmanın değerinin gün geçtikçe arttığını gözlemlemiştir.

Türk Hukuk Sitemine arabuluculuğun girdiği günden bu yana uygulamanın içinde yoğun bir şekilde yer alan Musal, toplumsal barışın ve iş hayatında sorunları müzakere ile çözmenin topluma yüksek bir katma değer kazandırdığını müşahede etmiştir.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından olan arabuluculuk yöntemi, kendi hayatının etkin konularında inisiyatif sahibi olmak isteyen bireyin bu isteğine cevap vermektedir ve katılma hakkının sosyal alanda kullanımı da bunu gerektirmektedir. Uyuşmazlıkları mevcut ilişkileri düzeltme yolunda bir fırsat olarak görmeyi sağlayan, farklı bakış açılarına saygılı, vizyonlu ve geleceğe odaklı bu uyuşmazlık çözüm yönteminin toplumsal barışa hizmet etme yönünde de bir fırsat sağlayacaktır.