Genel

01Oca 2019

31 Aralık 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30642 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: 2019 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli […]

18Eki 2018

Arabuluculuk Soru Bankası, Neyir Şeyda MUSAL, Nur ÖZDEN,Ayşe Dilek ERGÜLER, Şebnem AKÇINAR, Sevde Keçer KORKMAZ ve İbrahim Aycan tarafından hazırlanarak Aristo Yayınevi tarafından yayınlanmıştır. Arabuluculuk Soru Bankası, Arabulucu adayları için olduğu kadar arabuluculuk mesleğini icra eden hukukçular, arabuluculukta taraf vekilleri ile bu konuya ilgi duyan ve bilgilerini pekiştirmek isteyen tüm hukukçulara yönelik olarak hazırlanmıştır. Kitabın Önsözü Değerli Hukukçular, Elinizde bulunan Arabuluculuk Soru […]

02Haz 2018

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği Resmi Gazetenin 2 Haziran 2018 tarihli sayısında yayınlanmıştır. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 2 Haziran 2018 tarihine Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni çıkarılan yönetmelik ile 2013 yılında düzenlenen yönetmelik yürürlükten kalkmıştır. Yönetmeliğin amacı, hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin her türlü arabuluculuk faaliyeti ile arabuluculuğa ilişkin usul ve esasları düzenlemek, Arabuluculuk […]

08May 2018

Avrupa Arabulucular Davranış (Etik) Kuralları Arabuluculara ilişkin Avrupa etik kuralları, bireysel arabulucuların, kendi sorumlulukları altında, uymayı gönüllü olarak taahhüt edebilecekleri bazı ilkeler koymaktadır. Etik kurallar, medeni hukuk ve ticaret hukuku uyuşmazlıklarında başvurulan her çeşit arabuluculuğa uygulanabilir. Arabuluculuk hizmeti sunan kuruluşlar da, kendi bünyelerinde çalışan arabulucuların kabul etmesi koşuluyla, bu kurallara uymayı taahhüt edebilirler. Bu kuruluşlar, […]

05May 2018

TC OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ 2008/52 SAYILI YÖNERGE DÜZENLEMESİ VE UYARLANMASI Neyir Şeyda MUSAL ( Avukat, Arabulucu ) ARABULUCULUK HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM İÇİ ÇALIŞMASI Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. İur. Cansu TOPAL, LL.M.( Göttingen) İSTANBUL, OCAK 2017 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ………………………………………………………………………4 1.GİRİŞ I) Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle uyuşmazlık çözümünün Hukukumuzda gündeme […]

30Oca 2018

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun kabul edildiği 7.6.2012 tarihinden önce ve 6325 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra evrensel bir uygulama olan arabuluculuk hakkında  birçok eser yayınlanmıştır. İş Mahkemeleri Yasa Tasarısının kabulü aşamasında toplum katmanları arasında bilinirliği artan arabuluculuk hakkında bilimsel çalışma ve eser üreten akademisyen ve pratisyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Hukukumuz açısından yeni […]

07Oca 2018

Kanun Numarası                   : 6325 Kabul Tarihi                          : 7/6/2012 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih  : 22/6/2012      Sayı : 28331 Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5                      Cilt  : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. (2) […]

07Oca 2018

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin düzenlemiş olduğu ve Isparta Barosunun ev sahipliği yaptığı  Arabuluculuk Temel Eğitimine 07.01.2018 günü eğitmen olarak katıldık. Arabulucu adayı katılımcılarla uygulama yaparak, dava şartı arabuluculuk, arabuluculuk temel becerileri, iletişim teknikleri, yaşanmış uygulama örnekleri, olası sorunlar ve çözüm önerileri konusunda değerlendirmelerde  bulunduk ve bilimsel tartışmalar yaptık. Programa, arabulucu meslektaş adaylarımız, akademisyenler, avukatlar, hakim ve […]

07Oca 2018

Türkiye Arabulucular Etik Kuralları karşılaştırmalı hukuktaki etik ve uygulama kuralları dikkate alınarak ülkemizin arabuluculuk sistemi ile sosyal ve kültürel değerlerine uyumlu olacak biçimde, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış olup, Arabuluculuk Kurulu tarafından gözden geçirilerek kabul edilmiştir. Arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, […]

30Ara 2017

Kanun No. 7036    Kabul Tarihi: 12/10/2017 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir. İş mahkemelerinin kuruluşu MADDE 2- (1) İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı […]