Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Taraf Vekilliği ile İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk konularının konuşulduğu sempozyumda,  arabuluculuk uygulamalarımızdan edindiğimiz tecrübelerle  farkındalıklarımızı ve tavsiyelerimizi aktar dık.

 Arabulucu kimdir? Arabulucu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereği; arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişidir. Arabuluculara nasıl ulaşabilirim ve arabulucuyu nasıl seçeceğim? Arabuluculuk Daire Başkanlığının web sitesi olan www.adb.adalet.gov.tr adresinde kayıtlı arabuluculara listeden ulaşılabilir. Adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarından arabuluculara ulaşılabilir. Arabuluculuk zorunlu mudur yoksa serbest midir? Arabuluculuk ihtiyaridir ve taraflar, […]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde Yeni Müfredata uygun programı ve yenilenmiş uzman kadrosu ile 16 saatlik Arabuluculuk Yenileme Eğitimi 07-08 Ekim 2017 tarihlerinde yapılacak. İki günlük yenileme eğitimi süresince, arabuluculuğu meslek haline getirme, müzakere stratejileri, ilk arabuluculuk deneyimi, arabuluculukta etik sorunlar, arabuluculukta taraf vekilliği gibi konularının yanı sıra, eğitmenlerin moderatörlüğünde 5 farklı pratik çalışma ile […]

Etik ve İtibar Derneği tarafından organize edilen 6. Uluslararası Etik Zirvesinde  “Arabuluculuk Sanatı: Uyuşmazlık Çözüm Stratejinizi Sorgulayın” başlıklı bir seminerde yapmış olduğumuz sunumu Powerpoint slaytı halinde izleyebilirsiniz ETİK 13 HAZİRAN    https://www.dunya.com/ekonomi/is-dunyasi-4-trilyon-dolarlik-kaybin-dinamiklerini-sorguladi-haberi-319902

İngiltere Büyükelçiliği ile Arabuluculuk Daire Bakanlığının birlikte düzenledikleri “Türkiye’de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek Projesi kapsamında 06 Ekim 2017 tarihinde Bursa’da “Arabuluculuk Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Pratik Uygulamalar” Eğitimi gerçekleştirildi. Musal Arabuluculuk olarak “Türkiye’de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek” Projesi kapsamında Bursa’daydık. Grand Swis Belhotel Çelik Palas’ta gerçekleşen programda uygulamaya dair örneklerimizi paylaştık.

Cumhuriyet Nasıl Kurulduğunu Nutuk’un 11. Bölümünde Mustafa Kemal Atatürk tüm safahatı ile anlatmaktadır. Cumhuriyetin Kurulacağını Nerede, Kimlere Söyledim Yemek yenirken; “Yarın cumhuriyet ilan edeceğiz!” dedim. Orada bulunan arkadaşlar, hemen düşünceme katıldılar. Yemeği bıraktık. Hemen o dakikada nasıl davranılacağı üzerinde kısa bir program saptadım ve arkadaşları görevlendirdim. Düzenlediğim programın ve verdiğim yönergenin uygulanışını göreceksiniz. Baylar, görüyorsunuz ki […]

UND’NİN SESİ: Sizin tanımınızla Arabulucu kimdir? NŞM: En basit şekilde ifade etmeye çalışırsam, Hukuk Uyuşmazlıklarında, Arabuluculuk Kanunu Gereği arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığınca düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş kişidir. UND’NİN SESİ: Yani herkes arabulucu olabiliyor mu? NŞM: Şöyle, Türkiye’de hukuk fakültesinden mezun olup beş yıllık bir iş tecrübesi olan kişiler arabuluculuk kanunu […]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Mersin Barosunun ev sahipliğinde Mersin’de ve Silifke’de düzenlenen  arabuluculuk temel eğitimine katıldık. Bu kapsamda Mersin’de üç gün ve Silifke’de iki gün eğitim yaptık. Meslektaşlarımızın yanısıra değerli hakim ve savcılarımızla birlikte mevzuatımızı, etik ilkelerimizi, dava şartı arabuluculuğu ve müzakere tekniklerini konuştuk, uygulamalar gerçekleştirdik. Aynı kapsamdaki faaliyetlerimiz çerçevesinde Gaziantep ilinde iki gün Bölge […]

Kanun No. 7036    Kabul Tarihi: 12/10/2017 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir. İş mahkemelerinin kuruluşu MADDE 2- (1) İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı […]

Türkiye Arabulucular Etik Kuralları karşılaştırmalı hukuktaki etik ve uygulama kuralları dikkate alınarak ülkemizin arabuluculuk sistemi ile sosyal ve kültürel değerlerine uyumlu olacak biçimde, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış olup, Arabuluculuk Kurulu tarafından gözden geçirilerek kabul edilmiştir. Arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, […]

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin düzenlemiş olduğu ve Isparta Barosunun ev sahipliği yaptığı  Arabuluculuk Temel Eğitimine 07.01.2018 günü eğitmen olarak katıldık. Arabulucu adayı katılımcılarla uygulama yaparak, dava şartı arabuluculuk, arabuluculuk temel becerileri, iletişim teknikleri, yaşanmış uygulama örnekleri, olası sorunlar ve çözüm önerileri konusunda değerlendirmelerde  bulunduk ve bilimsel tartışmalar yaptık. Programa, arabulucu meslektaş adaylarımız, akademisyenler, avukatlar, hakim ve […]

Kanun Numarası                   : 6325 Kabul Tarihi                          : 7/6/2012 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih  : 22/6/2012      Sayı : 28331 Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5                      Cilt  : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. (2) […]

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun kabul edildiği 7.6.2012 tarihinden önce ve 6325 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra evrensel bir uygulama olan arabuluculuk hakkında  birçok eser yayınlanmıştır. İş Mahkemeleri Yasa Tasarısının kabulü aşamasında toplum katmanları arasında bilinirliği artan arabuluculuk hakkında bilimsel çalışma ve eser üreten akademisyen ve pratisyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Hukukumuz açısından yeni […]

TC OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ 2008/52 SAYILI YÖNERGE DÜZENLEMESİ VE UYARLANMASI Neyir Şeyda MUSAL ( Avukat, Arabulucu ) ARABULUCULUK HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM İÇİ ÇALIŞMASI Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. İur. Cansu TOPAL, LL.M.( Göttingen) İSTANBUL, OCAK 2017 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ………………………………………………………………………4 1.GİRİŞ I) Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle uyuşmazlık çözümünün Hukukumuzda gündeme […]

Avrupa Arabulucular Davranış (Etik) Kuralları Arabuluculara ilişkin Avrupa etik kuralları, bireysel arabulucuların, kendi sorumlulukları altında, uymayı gönüllü olarak taahhüt edebilecekleri bazı ilkeler koymaktadır. Etik kurallar, medeni hukuk ve ticaret hukuku uyuşmazlıklarında başvurulan her çeşit arabuluculuğa uygulanabilir. Arabuluculuk hizmeti sunan kuruluşlar da, kendi bünyelerinde çalışan arabulucuların kabul etmesi koşuluyla, bu kurallara uymayı taahhüt edebilirler. Bu kuruluşlar, […]

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği Resmi Gazetenin 2 Haziran 2018 tarihli sayısında yayınlanmıştır. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 2 Haziran 2018 tarihine Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni çıkarılan yönetmelik ile 2013 yılında düzenlenen yönetmelik yürürlükten kalkmıştır. Yönetmeliğin amacı, hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin her türlü arabuluculuk faaliyeti ile arabuluculuğa ilişkin usul ve esasları düzenlemek, Arabuluculuk […]

Arabuluculuk Soru Bankası, Neyir Şeyda MUSAL, Nur ÖZDEN,Ayşe Dilek ERGÜLER, Şebnem AKÇINAR, Sevde Keçer KORKMAZ ve İbrahim Aycan tarafından hazırlanarak Aristo Yayınevi tarafından yayınlanmıştır. Arabuluculuk Soru Bankası, Arabulucu adayları için olduğu kadar arabuluculuk mesleğini icra eden hukukçular, arabuluculukta taraf vekilleri ile bu konuya ilgi duyan ve bilgilerini pekiştirmek isteyen tüm hukukçulara yönelik olarak hazırlanmıştır. Kitabın Önsözü Değerli Hukukçular, Elinizde bulunan Arabuluculuk Soru […]

Dünya Barış Günü veya Uluslararası Barış Günü (İngilizce: International Day of Peace), her yıl 21 Eylül tarihinde kutlanan uluslararası bir bayramdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul’un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü”nü “Uluslararası Barış Günü” ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurul’un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül’ü Barış Günü olarak […]

ZAFER BAYRAMI VE ÖNEMİ Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ulusal bayramıdır. Her yıl 30 Ağustos günü kutlanır. Zafer Bayramı, 1922 yılında 26 Ağustos’ta başlayıp, 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da Mustafa Kemal’in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni (Büyük Taarruz) anmak için kutlanan bayramdır. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terketmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 […]

Arabuluculuk Yenileme Eğitimi Sertifika Programı Özyeğin Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yenileme Eğitimi Sertifika Programı düzenlenecek. Program, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince 8 saat olarak planlanmıştır. Yasal ve Program içeriğine ilişkin gereklilikler sebebi ile yasal koşulları taşımayanlar bu sertifika programına katılamazlar. Eğitim 1 Ekim 2017 günü düzenlenecektir. Eğitim Adresi: Özyeğin […]

Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 26.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28540 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ     BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; arabuluculuk yoluyla hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile arabuluculuk eğitimi verecek kuruluşların denetlenmesi, eğitimin süresi, içeriği […]

TÜRKİYE ARABULUCULUK KURULU ARABULUCULUK SİSTEMİ VE ARABULUCULAR İÇİN MODEL ETİK VE UYGULAMA KURALLARI İş bu “Türk Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucuları İçin Model Etik ve Uygulama Kuralları”, “Arabuluculara İlişkin Avrupa Etik Kuralları”başta olmak üzere, tüm modern ülkelerin etik ve uygulama kuralları dikkate alınmak suretiyle, arabuluculuk sistemimize ve ülkemizin sosyal ve kültürel değerleri ile gerçeklerine uyumlu olacak […]

ARABULUCULUK SİSTEMİ GENEL DEĞERLENDİRMESİ Arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Anglo-Saxon hukuk sistemini benimsemiş […]

Türkiye ARABULUCULUĞU konuşmaya devam ediyor. 21 Nisan’da Kocaeli’ndeyiz. Kocaeli’de yapılacak olan konferansta İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk başlıklı sunumumuzu yapacağız

Arabuluculuk Sistemi Nasıl İşler Dava Açılmadan Önce Arabulucuya Başvurulması Başkaca bir usul kararlaştırılmadıkça arabulucu veya arabulucular taraflarca seçilir. Arabulucu, tarafların her biri ile ayrı ayrı veya birlikte görüşebilir ve iletişim kurabilir. Taraflar dava açılmadan önce bir araya gelerek  arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler.  Dava açılmazdan önce bir tarafın arabulucuya başvurarak uyuşmazlık yaşadığı diğer tarafı uyuşmazlık çözümü […]

SIKÇA SORULAN SORULAR   Arabuluculuk Ne Demektir? Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.   Arabulucu Kimdir? Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya […]

“Türkiye Arabuluculuğu Konuşuyor” başlığı altında 21 Nisan 2017 tarihinde yapılan Ticari Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuğun Rolü Sempozyumunda Kocaeli’deydik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Kocaeli Barosu’nun işbirliğinde Kocaeli Ticaret Odası Konferans Salonunda yapılan sempozyumda Uygulamada Arabuluculuk konulu sunum yaptık. Sempozyuma Arabuluculuk Daire başkanı Sayın Hakan Öztatar’ın yanı sıra, yurtdışından gelen arabuluculuk […]

23 NİSAN Nasıl sevinmez insan? Bugün 23 NİSAN. Bak süslenmiş dört bir yan, Yaşasın 23 Nisan Millet Meclisi kurduk, Düşmanı yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk; Yaşasın 23 Nisan. Egemenlik ulusun, Sen bir Türk oğlusun. Yurdumuzu korursun, Yaşasın 23 Nisan. Bugün gençlik günüdür. Türklerin düğünüdür. Milletimin ünüdür. Yaşasın 23 Nisan.

Ticari Arabuluculuklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü Uluslarası Sempozyumunda, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk, İş Uyuşmazlarının Çözümünde  Arabuluculuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü konuları konuşulacak. Daha önce İzmir ve Kocaeli’de olduğu gibi Gaziantep’te de, Arabuluculuk Uygulamalarına İlişkin Tecrübe ve Deneyimlerimizi  paylaşacağız.

ARABULUCULUKTA OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ/Neyir Şeyda MUSAL* Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle uyuşmazlık çözümü, günümüzde birçok toplumsal sorunun hukuk sorunu haline geldiği de düşünüldüğünde, toplumsal barışı sağlamak, 16 Ekim 1999 tarihli Avrupa Birliği zirvesindeki davette belirtildiği üzere; (1) adalete daha iyi erişimi sağlamak ve uluslararası ticaretin ruhuna uygun taraf iradelerine önem veren esneklik özelliğiyle de ticari […]

Musal Arabuluculuk adına yaptığımız sunumla İş Hukuku Uygulamalarında arabuluculuğun önemini, uygulamaya ilişkin izlenimlerimizi ve somut faydaları paylaştık. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve Mersin Barosunun işbirliği ile düzenlenen “İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK” semineri Mersin Barosu Konferans Salonunda yapıldı. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Sayın Hakan ÖZTATAR ve Baro Başkanı Sayın Avukat Ali ER’in açılış konuşmasıyla başlayan […]

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Hukuk Fakültesi’nin girişimiyle organize edilen “Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü” Sempozyumu HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Yapılan sempozyum yoğun ilgiyle karşılanırken, birbirinden değerli katılımcılar farklı oturumlarda konuşmalarını yaptı. Musal Arabuluculuk olarak “İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Arabulucuk” konu başlığı ile sunum yaptık. Gaziantep Sanayi […]

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı, İstanbul Tahkim Merkezi, Denizli Sanayi Odası ve Denizli Barosu’nun ortaklaşa olarak düzenlediği Tahkim Ve Arabuluculuk Konferansı, 17 Mayıs 2017 tarihinde 14:00-17:00 saatleri arasında Denizli Barosu Hizmet Binası Konferans Salonu’ nda gerçekleştirildi. Musal Arabuluculuk olarak katıldığımız konferansta ISTAC Arabuluculuk Kuralları ve Arabuluculuk Uygulamalarına ilişkin sunumumuzu gerçekleştirdik. Konferans başlamadan önce, […]

Özyeğin Üniversitesi  Hukuk Fakültesi tarafından Arabuluculuk Yenileme Eğitimi düzenlenecektir. Eğitim, katılımcı sayısı 10-20 kişi aralığındaki sınıflarda 8 saat olarak düzenlenecek ve katılımcılara Sertifika veya Katılım Belgesi verilecektir. Prof Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER ve Arabulucu Avukat Hülya Uygun koordinatörlüğünde yürütülen yenileme eğitim programında Sayın Neyir Şeyda Musal eğitimci olarak görev yapacaktır.  Özyeğin Üniversitesi  Altunizade Yerleşkesi’nde, 30 Temmuz 2017 tarihinde ve saat […]

MODEL EĞİTİCİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYINA KATILDIK Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Avrupa Konseyi Proje Ofisi tarafından yürütülen, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi (AGEP) kapsamında ulusal danışmanlara hazırlatılan yeni arabuluculuk müfredatının “Model Eğitici Eğitimi Yeni Modüller Tanıtım ve Değerlendirme Çalıştayı”  Program sonunda tüm katılımcı eğitmenlere sertifika töreni düzenlendi. Ankara’da Mövenpick Otelde gerçekleştirilen programa Sayın […]

Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programı Özyeğin Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programı düzenlenecek. Program, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince 48 saat olarak planlanmıştır. Yasal ve Program içeriğine ilişkin gereklilikler sebebi ile öğrenciler bu sertifika programına katılamazlar. Eğitim 6 Eylül Çarşamba akşamından başlamak üzere hafta […]

31 Aralık 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30642 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: 2019 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli […]