Özyeğin Üniversitesi  Hukuk Fakültesi tarafından Arabuluculuk Yenileme Eğitimi düzenlenecektir. Eğitim, katılımcı sayısı 10-20 kişi aralığındaki sınıflarda 8 saat olarak düzenlenecek ve katılımcılara Sertifika veya Katılım Belgesi verilecektir.

Prof Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER ve Arabulucu Avukat Hülya Uygun koordinatörlüğünde yürütülen yenileme eğitim programında Sayın Neyir Şeyda Musal eğitimci olarak görev yapacaktır.

 Özyeğin Üniversitesi  Altunizade Yerleşkesi’nde, 30 Temmuz 2017 tarihinde ve saat 09:00-18:00 aralığında düzenlenecek yenileme eğitimine;  2013 yılında sicile kayıt yaptıran arabulucuların (Sicil Numarası  1 -834) 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında ve sonrasında devam eden her yıl, 2014 yılında  sicile  kayıt  yaptıran  arabulucuların (Sicil  Numarası  835 -1555)  01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında ve sonrasında devam eden her yıl, 2015 yılında sicile kayıt yaptıran arabulucuların (Sicil Numarası 1556-2147)  01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında ve sonrasında devam eden her yıl yenileme eğitimi almaları gerekmektedir.

Eğitim Hakkında Üniversite Yönetiminin bilgilendirmesi şu şekildedir:

Eğitimin Amacı: Yönetmelik hükmü uyarınca sicile kayıtlı arabulucular yılda en az bir defa yenileme eğitimi almalıdır.

Yenileme eğitimi alan arabulucular aldıkları eğitim belgelerini Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na göndermelidir. 

Yenileme eğitimimiz mevzuata uygun olarak deneyimli eğitmen ve arabulucular tarafından verilmektedir.

HUAKY 26/5: “arabuluculara, arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz saatten az olmamak üzere yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilir. Arabulucular her yıl verilen bu sekiz saatlik eğitime katılmak zorundadırlar.”

 Eğitimin İçeriği: 

1-Dört saat teorik teknik ve temel hukuk bilgisi eğitimi: Arabuluculuğa elverişli konular, etik ilkeler, ücret tarifesi, arabuluculuk yazılı belgelerinin hazırlanması (tutanak, sözleşme) arabuluculuk sürecinde geçerli olan ilkeler, müzakere teknikler bilgileri 

2-Dört saat uygulama ve simülasyon

BAŞVURU İÇİN: 

İletişim : sea.ozyegin.edu.tr

İletişim : Sevda İşçi sevda.isci@ozyegin.edu.tr

0 (216564 97 33 

0 (537855 92 05

About admin