Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun kabul edildiği 7.6.2012 tarihinden önce ve 6325 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra evrensel bir uygulama olan arabuluculuk hakkında  birçok eser yayınlanmıştır.

İş Mahkemeleri Yasa Tasarısının kabulü aşamasında toplum katmanları arasında bilinirliği artan arabuluculuk hakkında bilimsel çalışma ve eser üreten akademisyen ve pratisyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır.

Hukukumuz açısından yeni bir uygulama olarak tanımlanabilecek olan “Dostane Uyuşmazlık Çözme Yöntemi Olarak Arabuluculuk” her geçen gün yaygınlaşmakta ve toplumsal bir alışkanlığa dönüşme potansiyeli taşımaktadır.

Arabuluculuğun tüm topluma tanıtılması, doğru olarak öğretilmesi ve güven duyulan bir müessesse haline getirilmesi için daha fazla çalışma ve uygulama yapılması gerekmektedir.

Uygulamanın içinde olan arabulucular ve müesseseden istifade eden kişi ve kurumlar için kaynakça niteliğindeki Arabuluculuk Kitaplığı ve Arabuluculuk Kitapları Listesi PDF formatında ilgililerin istifadesine sunulmaktadır. Listede birbirinden kıymetli eserler bulunmaktadır.

1-) Türk Hukukunda Arabuluculuk/(6325 Sayılı HUAK Çerçevesinde) Melis TAŞPOLAT TUĞSAVUL 2013/01 Baskı, 220 Sayfa

2-) Arabuluculuk ve Getirileri (Dönüşümsel Çatışma Yaklaşımı) The Promıse of Madiation (The Transformative Approach to Confict)

3-) Robert A. Barauch Bush, Joseph P. Folger3-) Boşanmanın Hukuki Sonuçlarında Arabuluculuk/ Beyhan KAPLAN GÜLER/ Sümer Kitabevi

4-)Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler/Dr. Elif Kısmet KEKEÇ- 014/01 Baskı, XVIII+350 Sayfa

5-)Uzak Doğu’da Arabuluculuk Anlayışı ile Türk Hukuk Sisteminde Arabuluculuk Kurumuna Genel Bir Bakış/Yard. Doç. Dr. Seda ÖZMUMCU
2013/04 3. Baskı, XXVI+500 Sayfa

6-) Arabuluculuk ve Deniz Hukuku’na İlişkin İhtilaflarda Uygulanması/Doç. Dr. Pınar AKAN/306 Sayfa

7-) Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları Işığında Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma/Dr. M. Serhat SARISÖZEN-2011/06 Baskı, 328 sayfa

8 -) Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi/ Av. Şamil DEMİR/2014/01 2. Baskı, XXXII+390

9-) Dünyada Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamaları/ Türkiye Barolar Birliği/2011-160 Sayfa

10-) Hüseyin Güngör Şahin/Mentis Yayıncılık/2008/157 Sayfa

11-) Ceza Muhakemesinde Uzlaşma Rehberi ve Arabuluculuk Mevzuatı/Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları/200 Sayfa/Kollektif Çalışma

12-) Milletlerarası Usul Hukukunda Arabuluculuk/ Melike POLAT/2010 Baskı, 172 Sayfa/Yetkin Yayıncılık

13-) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü/Yetkin Yayınları/Mustafa Serdar ÖZBEK/2 Cilt/1554 Sayfa

14-) Ali Yeşilırmak/ Doğrudan görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim/On İki Levha Yayınları/346 Sayfa

15-) Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Alternatif Uyuşmazlık Çözümü/Dr. Şule ŞAHİN CEYLAN/362 Sayfa/On İki Levha Yayınları

16-) Türkiye’de Arabuluculuk Nasıl Etkin ve Başarılı Hale Gelir?/İngiliz ve Portekiz Uygulamaları Işığında Öneriler/154 Sayfa/Seçkin Yayınları/Yrd. Doç. Dr. Ceyda Süral, Ekin Hacıbekiroğlu

17-) Avusturya ve Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Kanunu/Öğr. Gör. Ferhat Yıldırım/ 123 Sayfa/ On İki Levha Yayınları

18-) Arabuluculuk Faaliyeti ve Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri/Orhan Dür/ 490 Sayfa/ Adalet Yayınevi

19-) Arabuluculuk /Cumhuriyet Savcısı Kurtuluş Tayanç Çalışır/186 Sayfa/ Adalet Yayınevi

20-) Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk/ Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu/Alfa Aktüel Yayınları/300 Sayfa

21-) Müzakere ve Arabuluculuk/Ünsal Sığrı, A. Kadir Varoğlu/341 Sayfa/Siyasal Yayınları

22-) Arabuluculuk Süreci/Anlaşmazlık Çözümünde Pratik Stratejiler/704 Sayfa/ Christopher W. Moore,  Prof. Dr. Abbas Türnüklü,  Dr. Tarkan Kaçmaz/ Nobel Yayıncılık

23-) Arabuluculuk Kanunu ve İlgili Mevzuat/Ali Parlar/2014 /200 Sayfa

24-) Arabuluculukta Gizliliğin Korunması/Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı Tıktık/305 Sayfa

25-) Boşanma Arabuluculuğu/Yrd. Doç. Dr. Bülent Şen/452 Sayfa

26-) Hukuk Uyuşmazlıklarında/Arabuluculuk/Muktedir Lale/196 Sayfa

27-) Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu – 1/ Prof. Dr. Yasemin Işıktaç/Ekim 2014 / 1. Baskı / 263 Sayfa/Sümer Kitabevi

28-)Kentsel Dönüşüm ve Arabuluculuk/Kazanmak İçin İki Büyük Fırsat /Ahmet Faik Oktay/Haziran 2017/102 Sayfa

29-) Teoride ve Uygulamada Uluslararası Arabuluculuk/M. Yusuf Eren/213 Sayfa

About admin