Monthly Archives: Ocak 2018

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun kabul edildiği 7.6.2012 tarihinden önce ve 6325 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra evrensel bir uygulama olan arabuluculuk hakkında  birçok eser yayınlanmıştır. İş Mahkemeleri Yasa Tasarısının kabulü aşamasında toplum katmanları arasında bilinirliği artan arabuluculuk hakkında bilimsel çalışma ve eser üreten akademisyen ve pratisyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Hukukumuz açısından yeni […]

Kanun Numarası                   : 6325 Kabul Tarihi                          : 7/6/2012 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih  : 22/6/2012      Sayı : 28331 Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5                      Cilt  : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. (2) […]

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin düzenlemiş olduğu ve Isparta Barosunun ev sahipliği yaptığı  Arabuluculuk Temel Eğitimine 07.01.2018 günü eğitmen olarak katıldık. Arabulucu adayı katılımcılarla uygulama yaparak, dava şartı arabuluculuk, arabuluculuk temel becerileri, iletişim teknikleri, yaşanmış uygulama örnekleri, olası sorunlar ve çözüm önerileri konusunda değerlendirmelerde  bulunduk ve bilimsel tartışmalar yaptık. Programa, arabulucu meslektaş adaylarımız, akademisyenler, avukatlar, hakim ve […]

Türkiye Arabulucular Etik Kuralları karşılaştırmalı hukuktaki etik ve uygulama kuralları dikkate alınarak ülkemizin arabuluculuk sistemi ile sosyal ve kültürel değerlerine uyumlu olacak biçimde, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış olup, Arabuluculuk Kurulu tarafından gözden geçirilerek kabul edilmiştir. Arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, […]