Monthly Archives: Aralık 2017

Kanun No. 7036    Kabul Tarihi: 12/10/2017 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir. İş mahkemelerinin kuruluşu MADDE 2- (1) İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı […]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Mersin Barosunun ev sahipliğinde Mersin’de ve Silifke’de düzenlenen  arabuluculuk temel eğitimine katıldık. Bu kapsamda Mersin’de üç gün ve Silifke’de iki gün eğitim yaptık. Meslektaşlarımızın yanısıra değerli hakim ve savcılarımızla birlikte mevzuatımızı, etik ilkelerimizi, dava şartı arabuluculuğu ve müzakere tekniklerini konuştuk, uygulamalar gerçekleştirdik. Aynı kapsamdaki faaliyetlerimiz çerçevesinde Gaziantep ilinde iki gün Bölge […]

UND’NİN SESİ: Sizin tanımınızla Arabulucu kimdir? NŞM: En basit şekilde ifade etmeye çalışırsam, Hukuk Uyuşmazlıklarında, Arabuluculuk Kanunu Gereği arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığınca düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş kişidir. UND’NİN SESİ: Yani herkes arabulucu olabiliyor mu? NŞM: Şöyle, Türkiye’de hukuk fakültesinden mezun olup beş yıllık bir iş tecrübesi olan kişiler arabuluculuk kanunu […]