• Arabuluculuk Soru Bankası Kitapçılarda
 • HUKUKİ ARABULUCULUK HİZMETLERİ
  KÖTÜ BİR BARIŞ, İYİ BİR SAVAŞTAN DAHA İYİDİR. PUŞKİN
 • OFİSİMİZ ÜSKÜDAR'DA
  TÜM TÜRKİYE'DE HİZMETİNİZDEYİZ
 • EKONOMİK VE GÜVENİLİR BİR YOL
  ARABULUCULUK ZAMANDAN VE MALİYETTEN TASARRUF SAĞLAR
 • İŞ HAYATINDA BARIŞ
  SOSYAL HAYATTA HUZUR
 • KAZAN KAZAN
  ARABULUCULUK KAYBEDENİ OLMAYAN BİR ÇÖZÜM YOLUDUR
 • YURTTA SULH CİHANDA SULH
  ARABULUCULUK MODERN DÜNYANIN TERCİHİDİR
 • EVRENSEL BİR UYGULAMA
  ARABULUCULUK UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİDİR

BİZDEN HABERLER

 1. Arabulucu kimdir?

  Arabulucu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereği; arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişidir.

 2. Arabuluculara nasıl ulaşabilirim ve arabulucuyu nasıl seçeceğim?

   Arabuluculuk Daire Başkanlığının web sitesi olan www.adb.adalet.gov.tr adresinde kayıtlı arabuluculara listeden ulaşılabilir. Adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarından arabuluculara ulaşılabilir.

 3. Arabuluculuk zorunlu mudur yoksa serbest midir?

  Arabuluculuk ihtiyaridir ve taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler.

 4. Arabuluculuğa ne zaman başvurabilirim?

  Mahkeme aşamasına gelmeden ya da Mahkeme aşamasında arabuluculuk yöntemine başvurulabilir

 5. Arabuluculuğa hangi konularda başvurabilirim?

  Yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıkları hakkında arabuluculuk uygulanabilir.

 6. Arabulucu Tarafsızdır ve taraflara karşı tam bir eşitlikle davranır

  Müzakere ile çözülecek bir sorunda Arabulucu tarafsızdır. Taraflar, gerek arabulucuya başvururken gerekse tüm süreç boyunca eşit haklara sahiptirler.

 7. Arabuluculuk Gizlidir, tüm süreç gizlilikle yürütülür.

  Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucu, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür.

 8. Arabuluculuk ücreti nasıl belirlenir? Ücreti kim öder?

  Arabulucu ücreti; arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında arabuluculuk asgari ücret tarifesi de dikkate alınarak serbestçe belirlenir. Arabulculuk ücreti prensip olarak taraflarca eşit olarak ödenir, taraflar isterse bir taraf ücretin tamamını ödeyebilir.